Friday, May 7, 2010

สารก่อภูมิแพ้ของไรฝุ่นอาจเป็นสาเหตุของโรคต่อไปนี้

โรคทางเดินหายใจอักเสบตลอดปี
โรคตาอักเสบ (ตาระคายเคือง)
โรคจมูกอักเสบ (น้ำมูกไหลและมีการจาม)
โรคหอบหืด (ไอและมีปัญหาระบบทางเดินหายใจ) , โรคหอบหืดในระยะต่อไป
โรคผิวหนังอักเสบ (ปัญหาเกี่ยวกับผิวหนัง เช่น มีผื่นแดงและคัน)
โรคปวดศีรษะ
โรคผื่นคัน

No comments:

Post a Comment